Удосконалення технології пива з використанням нетрадиційної сировини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У наш час складної екологічної обстановки організм людини поступово втрачає імунітет і тому в багатьох випадках не здатний самостійно чинити опір впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, унаслідок чого виникають порушення в роботі його окремих органів і організму в цілому. Nowadays difficult environmental conditions the body gradually loses its immunity and therefore in many cases not able alone to resist the impact of external and internal factors, so that there are violations in its individual organs and body as a whole.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, пиво, солод, силібінін, біологічно активні речовини, beer, malt, silibinin, biologically active substances

Бібліографічний опис

Меркушова, К. С. Удосконалення технології пива з використанням нетрадиційної сировини / К. С. Меркушова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 78-а наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2012 р. – К. : НУХТ, 2012. – Ч. 1. – С. 201-202.