Вплив ступеня соління сирів швейцарської групи на розвиток пропіоновокислих бактерій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено чутливість штамів пропіоновокислих бактерій для виробництва сирів з високою температурою другого нагрівання до дії солі. У вироблених із застосуванням даної культури сирах, що солилися у розсолах з різними концентраціями NaCl, визначено взаємозв’язок між вмістом солі у водній фазі трьох шарів сирних мас та швидкістю росту P. freudenreichii subsp. shermanii. Проаналізовано вплив ступеня соління на продукування деяких речовин, що обумовлюють смак і аромат сирів. The sensitivity for salt of strains of propionic acid bacteria for the production of cheese with a high scold temperature was investigated. It was established the interconnection between the salt content in the water phase of three layers of cheese mass and growth rate of P. freudenreichii subsp. shermanii in developed using this culture cheeses which were in brines with different concentrations of NaCl. The impact of the degree of salting on the production of same substances that cause taste and flavor of cheese.

Опис

Ключові слова

бактерії, сир, сіль, розсіл, смак, аромат, bacteria, cheese, salt, brines, taste, flavor

Бібліографічний опис

Шульга, Н. М. Вплив ступеня соління сирів швейцарської групи на розвиток пропіоновокислих бактерій / Н. М. Шульга, Л. А. Млечко // Харчова та переробна промисловість. – 2005. - № 3. - С. 21 - 24.

Зібрання