Хліб житній заварний з топінамбуром (Патент на корисну модель № 117311)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено рецептуру житнього заварного хліба з підвищеною, харчовою та біологічною цінністю, завдяки застосуванню житнього борошна та порошку топінамбура, що дає змогу розширити асортимент виробництва хліба з пікантним смаком. A recipe for rye bread welding made with high, nutritional and biological value has been developed, due to the use of rye flour and topinambur powder, which makes it possible to expand the assortment of bread production with spicy taste.

Опис

Ключові слова

житній хліб, заварка, закваска, порошок топінамбура, масова частка цукру, rye bread, welding, leaven, topinambur powder, content of sugar

Бібліографічний опис

Патент №117311, МПК А21D 2/36(2006.1) A21D 8/02(2006.1). Хліб житній заварний з топінамбуром / Пашова Н. В., Волощук Г. І. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u20161230 ; заявл. 26.12.2016 ; опубл. 20.06.2017, Бюл. № 12 2017.

Зібрання